Cada setembre, diverses entitats de la ciutat de Barcelona es sumen a l’esdeveniment mundial Park(ing) Day, per reivindicar un altre model de ciutat

Frato-6PARK(ing) Day és una iniciativa anual a nivell mundial on la ciutadania ocupa  i transforma temporalment espais privatitzats (places d’aparcament regulat) en espais d’ús comú.

La iniciativa va sorgir a San Francisco el 2005, i des d’aleshores més de 200 ciutats s’hi han acollit en tot el món. Cada any va variant. Aquest any, a Barcelona, entitats ambientals, ecologistes, d’arquitectura, artístiques, educatives, de salut i socials donaran una nova funció més creativa, lúdica i participativa a un espai habitualment ocupat per un vehicle privat.

En qüestió de mobilitat, Barcelona és encara una ciutat pensada principalment per al vehicle privat, ja que el 55% de la superfície és calçada per a vehicles i només el 45% és vorera, i els nous projectes de la ciutat s’han dissenyat pensant més en el vehicle privat que en els usuaris dels transport públic, ciclistes o vianants, com per exemple, la darrera reforma de la Diagonal. (Dades de l’any 2013)

Pel que fa a l’espai públic, el seu ús fins ara ha estat cada vegada més reglamentat i privatitzat, ocupat per terrasses, quioscos o motocicletes estacionades que, en ocasions, no garanteix un espai suficient per als que caminen. La presència cada cop més important d’usos comercials en detriment dels convivencials fa que la diversitat d’usos a l’espai públic s’estigui empobrint.

Si parlem sobre la qualitat de l’aire, Barcelona supera any rere any els límits de contaminació permesos per la UE amb les conseqüències greus que comporta per a la salut i el medi ambient. Cal recordar que la majoria de gasos contaminants provenen del transport motoritzat que cada dia recorre  la ciutat.

Pel que fa al verd urbà, actualment disposem d’uns 6,82 m2 de verd/habitant en trama urbana i de 17,33 m2/hab comptant Collserola. Malgrat l’increment dels darrers anys, (s’han guanyat 91 hectàrees de verd dins la ciutat), convé continuar treballant per augmentar el verd dins la trama urbana i la seva connectivitat.  (Dades de l’any 2013)

Davant d’això, amb l’acció del Park(ing) Day:

– Demanem un model de mobilitat sostenible, saludable, segur i accessible i que comporti una reducció de l’espai destinat al vehicle privat, així com l’extensió de la xarxa de carrils bici per la calçada i una inversió important en transport públic que afavoreixi un traspàs d’usuaris del vehicle privat a aquest mitjà de transport, i un augment de l’espai dedicat als vianants. Exigim mesures efectives i d’obligat compliment per a la reducció progressiva del 50% del trànsit de vehicles privats, tal i com s’està implementant en altres ciutats europees, l’extensió de la zona 30 i plataformes úniques a un 80% de la xarxa de carrers a Barcelona, i que l’Ajuntament estudiï el comportament dels vianants per incorporar les exigències en les normes de projectes dels carrers.

– Exigim la reducció de la contaminació ambiental i sonora, provocada principalment pel vehicle privat. Reivindiquem el dret a respirar aire net. Malgrat els múltiples plans de qualitat de l’aire dissenyats fins ara, observem que no s’han posat a la pràctica les mesures més eficaces i necessàries i portem anys incomplint els límits europeus.

– Exigim un espai públic accessible i obert a tothom, així com l’anul·lació de l’ordenança del civisme de Barcelona i reivindiquem uns plans d’usos als barris, elaborats de forma conjunta amb la ciutadania. Hem de posar fre a la creixent mercantilització i privatització dels espais comuns.

– Veiem la necessitat d’ampliar el verd urbà als carrers, parcs, patis, horts, cobertes verdes, i altres espais, que renaturalitzin la ciutat. Cal integrar la biodiversitat en el disseny urbà, i afavorir-ne la interconnectivitat, així com amb el medi litoral i fluvial. D’aquesta manera, es veuran potenciats els beneficis ambientals i socials, i així com benefecis acústics, climàtics i atmosfèrics.

– Per últim, creiem que cal continuar la feina duta a terme per entitats i col·lectius per millorar la qualitat de la ciutat (del seu aire i sòl) i la seva habitabilitat (espai públic, verd, seguretat viària, mobilitat, usos,…), per això defensem una manera d’actuar coordinada i conjunta per sumar esforços, crear xarxa i maximitzar l’impacte en el territori i a nivell sectorial.

Adhereix-t’hi!  Envia’ns un correu a: bcnparkingday@gmail.com