Un total de 50 “parks” ocuparan 86 places d’aparcaments públics. Distribuits per els carrers dels 10 districtes de la ciutat. Transformaran de forma temporal 1.032 m2 de ciutat en diferents formes d’espai públic imaginades i creades per la ciutadania.