Aquestes són les ubicacions aproximades de les instal·lacions que el 16 de setembre de 2016 duran a terme les entitats, col·lectius i participants a la iniciativa.