Conclusions de la reunió d’organització del Parking Day Barcelona 2017:

Es va decidir que aquest any no farem el Park(ing) Day Barcelona pels següents motius:  S’ha detectat un baix interès en la participació per part de les entitats i la qual cosa faria que el Park(ing) Day fos un esdeveniment amb poca repercusió (social, mediàtica, etc) respecte altres anys.

Per tant, es van proposar els següents punts per millorar el Park(ing) Day per futures ocasions, ja cara l’any 2018:

1. Aprofitar aquest any de guaret per estudiar com ho fan altres entitats i altres ciutats i aconseguir més entitats interessades al Park(ing) Day.

2. Volem simplificar el procediment pel qual les entitats/col·lectius/empreses puguin apuntar-se al Park(ing) Day. Prepararem un formulari on estigui tota la informació necessària per demanar els permisos corresponents. La idea és preparar un Google Form amb tota la informació necessària i que es redueixi al màxim la paperassa i el temps per omplir-la.

3. Mirarem de demanar un ajut per l’organització de les activitats de Park(ing) Day 2018. Això permetrà pagar despeses d’assegurança i organització.

4. Simplificarem el tema de l’assegurança, fent una assegurança col·lectiva.

5. Demanarem a l’Ajuntament que ens ajudi a l’hora de simplicar els permisos. Demanarem que ens assigni 5 ó 6 places de més, per si hi ha entitats que s’apunten a darrera hora. Això qiue sigui més fàcil participar al Park(ing) Day.

6. Disminuirem el nombre de reunions a dos o tres en total: una, sobre març per presentar a les noves entitats què és el Park(ing) Day i posar en marxa les possibles comissions, una segona (opcional) sobre maig per parlar de temes organitzatius (permisos) i una darrera reunió a principis de setembre per organitzar les activititats conjuntes. La resta de feina es faria online.

7. Simplificaríem en el tema dels materials: cada entitat ha de portar els materials que necessiti i, a poder ser, reutilitzables i/o reciclables.

8. Convocarem a més entitats ambientalistes, d’arquitectura, estudiants de ciències ambientals,… perquè es sumin al Park(ing)Day.

9. Si algú es vol sumar a ajudar totes aquestes qüestions serà benvingut/da!