Relació mapa i activitats

(nota: aquest mapa té canvis de darrera hora degut al covid )