Volem promoure en aquest projecte la igualtat i l’equitat de drets i deures entre dones i homes, i qualsevol persona de qualsevol gènere sense diferència,  i la eradicació dels privilegis, de qualsevol tipus de dominació o de discriminació social per raó de gènere.

Per això, per incrementar el feminisme en el Park(ing) Day, volem:

  • Reivindicar un urbanisme pensat des de l’ecofeminisme: es prioritari construir les ciutats des de la comprensió de la relació humana amb el seu entorn directe, apoderar a la ciutadania en general en processos participatius i posar la salut i la vida al centre.
  • Fomentar una mobilitat sostenible amb perspectiva de gènere a la ciutat: les dones fan un ús més intensiu del transport públic i el desplaçament a peu, i les seves necessitats tendeixen a estar subestimades en les avaluacions de transport convencional.
  • Conscienciar i empoderar a la població general sobre la importància de l’ús del transport públic i una mobilitat sostenible amb l’objectiu de promoure una societat més inclusiva.
  • Promoure activitats complementàries que tinguin el discurs ecofeminista al Park(ing) Day BCN per arribar a més públic.
  • Fomentar a presència d’associacions i col·lectius feministes i/o que incloguin la perspectiva de gènere en les activitats proposades pel Park(ing)Day.
  • Fomentar l’empoderament de la població femenina en la presa de decisions en l’ús de l’espai públic: la poca consideració del manteniment dels sistemes de transport públic està relacionat amb la baixa presència de dones presents en la presa de decisions en planificació i operació de la mobilitat.
  • Fomentar la participació de grups de discussió i treball mixtos i reunions RoDONESS. https://xes.cat/comisionseconomies-feministes/reunions-rodones
  • Dissenyar una enquesta (adjunta a les inscripcions) i preguntar a les entitats si tenen en compte la perspectiva de gènere a la seva organització i en l’activitat del Park(ing) Day.
  •