Formació i Treball (Bici Park). El BICIPARK està gestionat per la Fundació Formació i Treball. Nascuda a l’any 1992, la Fundació promou la FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL de persones amb especials dificultats personals i sociolaborals per incorporar-se al mercat de treball. Al servei d’aquest objectiu s’emmarca tant l’oferta de formació ocupacional com la realització d’activitats econòmiques per afavorir la inserció laboral.