infrausosProjecte de col·lectivització de l’ús d’espais urbans infrautilitzats per crear nous espais públics a partir de l’ús social d’intervals de temps vacants d’espais privats. InfraUSOS promou l’ús social i cultural dels garatges infrautilitzats de la ciutat amb l’objectiu d’optimitzar els recursos de la ciutat construïda, afavorir que els espais es destinin a múltiples funcions segons l’hora del dia i crear una xarxa d’espais públics transitoris de proximitat.