El fòrum veïnal sobre l’urbanisme de Barcelona és una experiència que sorgeix del moviment veïnal barceloní, concretament de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona, amb l’aspiració d’apropar al veïnat a l’anàlisi i la presa de decisions públiques sobre la constitució de l’entorn urbà que ens envolta.

30-31 d’octubre a Can Batlló.

El desenvolupament del fòrum té fonamentalment tres vessants:

1. D’on venim?

Per començar el fòrum, ens proposem transitar pel recorregut urbanístic que ha experimentat la ciutat durant el període democràtic i els seus antecedents. Es tracta, mitjançant una reflexió teòrica sobre aquesta evolució, d’assentar les bases per la comprensió i el diàleg al voltant de la situació actual del disseny urbà de la ciutat, els seus recursos i la seva habitabilitat.

2. On estem?

Per una banda, s’està portant a terme un procés d’investigació qualitativa per recollir i sistematitzar la percepció del moviment veïnal sobre l’estat urbà actual dels barris, amb més 50 entrevistes amb entitats veïnals de Barcelona en un procediment que ha començat des del gener de 2015. Per l’altra banda, durant la celebració de la trobada, a la tardor d’aquest any 2015,  oberta a tota la ciutadania,  en la que es pretén congregar a una bona part dels referents acadèmics, activistes i polítics de la ciutat per reflexionar públicament sobre l’evolució de l’urbanisme de la ciutat i els seus horitzons de futur, es durà a terme una taula d’experiències com a punt de partida per iniciar discussions més extenses per part dels assistents sobre l’estat actual de l’urbanisme a la ciutat en territoris i sectors concrets.

Durant el 2015 i fins la celebració del fòrum en el seu format ‘esdeveniment’ a finals d’any, s’estan organitzant trobades veïnals al voltant de la ciutat per temes tant territorials, com les situacions urbanístiques de les zones nord-est, el from marítim, els barris de muntanya; però també sectorials, com el Congrés del Trans port Públic, en les que s’estan arribant a conclusions que seran exposades a aquesta taula d’experiències sotmeses també a debat durant la celebració del fòrum.

3. Cap a on anem?

El fUb, a més de servir com a punt de trobada dels principals diagnòstics sobre l’urbanisme de Barcelona, sobre tot té un objectiu propositiu clar. Del que es tracta és de avançar cap a la definició d’un model o paradigma urbanístic per la ciutat que tingui un clar assentament en els interessos i aspiracions de les classes populars i el veïnat en general. Per fomentar aquesta vessant propositiva, s’organitzaran 6 línies de treball en forma de tallers participatius oberts que plantejaran els principals reptes i debats al voltant dels següent eixos temàtics:

a) Barcelona, una ciutat metropolitana

b) Espai urbà i reindustrialització

c) Espais públics i equipaments: accés i racionalització

d) Justícia espacial a la ciutat

e) Urbanisme com a dinamització de barris

f) Urbanisme, habitatge i política del sòl

Per últim, les conclusions, debats, interpel·lacions, eixos temàtics, seran publicats per viralitzar la política i la investigació social feta des dels moviments veïnals per fer-la arribar a la ciutadania en general i produïr conjuntament una ciutat mes arrelada al benestar dels barcelonins i barcelonines.

Fòrum veïnal sobre l’urbanisme de Barcelona