Es tracta d’unnamedun una mapa col·laboratiu que intenta recollir comerços, serveis, equipaments, (més sostenibles i responsable amb el medi ambient i la societat), patrimoni natural i cultural, mobilitat i accessibilitat i les iniciatives de participació i innovació comunitàries, etc

Aquest mapa és viu. I per tant, fem una crida al veïnatge i entitats, etc. que si vulguin sumar a fer mapejos col·lectius i anar omplint el mapa de ciutat que ha sorgit des de baix.

Podeu visitar la web bcnsostenible.cat i participar!

El mapa col·laboratiu Barcelona més Sostenible.